Sincan’ın İdari Tarihi

Cumhuriyet Dönemi  Zir(Yenikent) nahiyesine bağlı 28 haneli küçük bir köy iken daha sonra Etimesgut ve Yenimahalle’ye bağlı bir bucak olan günümüzde ise 500 bini geçen nüfusu ile Ankara’nın metropolitan bir ilçesi durumunda olan Sincan’ın idari tarihi:

1809 yılından itibaren her ne kadar İstanos (Zir, Bugünkü Yenikent) kaza olmuş ise de 1831 yılı nüfus sayımında Murtaza-abad Kazası içerisinde yer almıştır.

1907 yılında ise Zir Kazası, Çubuk kazasıyla birlikte Ankara merkez kazaya bağlı nahiye olarak geçmektedir.

20 Nisan 1924 tarihli ve 491 sayılı Mülga Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 89. maddesi, sancakları kaldırmış ve idari bölümleri: vilayet, kaza, nahiye(bucak), köy şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan bu düzenlemeyle sancaklar il haline getirilmiştir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra İstanos/Zir bir kazadır.Zir kazasının 1892 yılında 96 köyü, 1898 yılında 92 köyü, 1903 yılında 99 köyü vardır.Buradan da anlaşıldığı üzere Murtaza-abad/Mürted-ova kazası köyleri Zir kazası’na dahil edilmiştir.

26 Haziran 1926 yılında yürürlüğe giren 404 sayılı kanunla Polatlı ilçesi kurulmuştur. Bundan sonra Zir kazası bucak yapılmıştır.

Ankara merkez Kazası’na bağlı Zir nahiyesinin 1927 yılında 5 mahallesi ve 60 köyü vardır. Sözü edilen bu dönemlerde Sincan, Zir’e bağlı bir köydür.

1928-1929 yıllarına gelindiğinde, Ankara merkez kazasına bağlı Zir, Bağlum, Ahimesud(Etimesgut), Gölbaşı, Karalar ve Küçük Yozga(Elmadağ), nahiyeleri oluşturulmuştur.

Etimesgut bucak olduktan sonra, daha önce Zir nahiyesine bağlı Sincan, Bağlıca, Elvan, İmiryaman(Eryaman), Saraycık, Yapracık, İmirgazi(Emirgazi); Polatlı kazasına bağlı Fevziye, Macun, Şehidali ile Alacatlı, Dadurga, Karacakaya, Kutagün, Susuz ve Yuva köyleri Etimesgut’a bağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni kurulduğu bu yıllarda Sincan, 28 hanelik küçük bir köyken Atatürk’ün önerileri ile yurt dışından gelen soydaşlarımızın buraya yerleştirilmesiyle tipik bir göçmen köyü durumuna gelmiştir.

Ankara yeni kurulan devletin başkenti olması neticesinde hızlı bir gelişim süreci içerisine girmiş ve buna bağlı olarak da dışarıdan büyük göçler almaya başlamıştır. Ankara’ya çok yakın olan ve demir yolu hattı üzerinde bulunan Sincanköy de bundan faydalanarak gelişimini ve nüfusunu hızla arttırmıştır.

Etimesgut nahiyesine bağlı Sincanköy’de belediye teşkiline dair Devlet Şurası Umumi Heyetince verilen 15.12.1955 gün ve 55/401-412 sayılı karar üzerine 1580 sayılı Belediye Kanununun 7. maddesine istinaden belediye kurulması uygun görülmüştür.

1956 yılına gelindiğinde Sincanköy artık bucak merkezi olmuştur ve daha önce Zir’e bağlı olan Anayurt, Esenler, Polatlar, Zir Cimşit (Yenicimşit), Zirpeçenek (Yenipeçenek); Polatlı’ya bağlı, Ziryurtçu (Aşağı Yurtçu), Balkuyumcu, Kurtşeyh(Çiçektepe), Balayurtçu(Yukarı Yurtçu); Etimesgut’a bağlı, Eryaman ve Saraycık köyleri Sincan’a bağlanmıştır.

Sincan nahiyesinde görev yapmış nahiye müdürleri şu şekildedir:

 1. Abdullah KETENCİOĞLU (26.02.1959-30.05.1962)
 2. Hakkı PEHLİVANOĞLU (29.05.1962- 31.07.1962)
 3. Bahattin AKBULUT (7.09.1962-07.08.1966)
 4. Suphi GÜNAY (08.08.1966-07.08.1966)
 5. Sabri DÖNMEZ (05.081968-24.07.1973)
 6. Hasan ÖZGÜVEN (10.09.1973-17.01.1977)

Bu yıllardan günümüze kadar görev yapan belediye başkanları da şu şekildedir:

 1. Abdullah İNAL ( 1956-1957)
 2. Ahmet ERYARAR ( 1957-1959)
 3. Ahmet ANDİÇEN (1959-1960 / 1960-1964 iki dönem)
 4. Zeki UĞUR ( 1964-1973)
 5. Şuayip ÇALKIN (1973-1977)
 6. Niyazi YILDIRIM (1977-1980)
 7. Necip IŞITMAN (1980-1984)
 8. Ali Rıza ACAR (1984-1989)
 9. Aziz GÜRSOY (1989-1994)
 10. Bekir YILDIZ (1994-1997)
 11. Ahmer ERBAĞ 1997-1999)
 12. Rüstem ALTINBAŞ (1999-2004)
 13. Hasan ALTIN (2004-2009)
 14. Mustafa TUNA (2009-2014 / 2014-2018)
 15. Murat ERCAN (2018-2019)

Artan nüfus ve iş yoğunluğu ile idari, ekonomik ve coğrafi değişikliklerin meydana getirdiği lüzum ve zaruretler nedeniyle Ankara İl İdare Kurulunun 09.05.1983 tarih ve 2.1015 sayılı yazısı görüşülerek Sincan ilçesinin kurulmasına karar verilmiştir.

Sincan ilçe olunca 1 bucak ve 15 köy Sincan’a bağlanmıştır. Bunlar şu şekildedir:

 • Yenikent Bucak
 • Anayurt
 • Çiçektepe (Kurtşeyh)
 • Esenler
 • Tatlar
 • Polatlar
 • Saraycık
 • Yenicimşit (Zircimşit)
 • Yenipeçenek (Zirpeçenek)
 • Akçaören
 • Çoğlu
 • İlyakut
 • İncirlik
 • Mülk
 • Osmaniye
 • Yenikayı (Zirkayı)

Sincan’ın Ankara’ya çok yakın olması, nüfusunun çok hızlı artması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye’siyle birleşmiş konuma gelmiştir. Büyükşehir belediyesi imkanlarından Sincan’ın da yararlandırılması düşüncesiyle Sincan Belediye Meclisi  12.06.1987 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na başvurulması hususunda karar almıştır. 8 Mart 1988 tarih ve 88/12721 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne dahil edilmiştir.

Sincan Kültür Haritası, Halil Olgun, Ankara, 2004.

2009 yılından sonra Yenikent ve Temelli belediyeleri lağvedildi ve her iki belde  Sincan’ın bir semti durumuna geldi. Bu iki belde ve Sincan’a bağlı köylere de mahalle statüsü verildi.  Buradan hareketle Sincan ilçesine bağlı 2 semt ve 57 mahalle vardır.  Bunlar şu şekildedir:

 • 29 Ekim Mahallesi
 • Adalet Mahallesi
 • Ahi Evran Mahallesi
 • Akçaören Mahallesi
 • Akşemsettin Mahallesi
 • Alagöz Mahallesi
 • Alcı Mahallesi
 • Anayurt Mahallesi
 • Andiçen Mahallesi
 • Atatürk Mahallesi
 • Bacı Mahallesi
 • Beyobası Mahallesi
 • Cumhuriyet Mahallesi
 • Çiçektepe Mahallesi
 • Çoğlu Mahallesi
 • Çokören Mahallesi
 • Erkeksu Mahallesi
 • Ertuğrulgazi Mahallesi
 • Esenler Mahallesi
 • Fatih Mahallesi
 • Fevzi Çakmak Mahallesi
 • Gazi Mahallesi
 • Gazi Osmanpaşa Mahallesi
 • Girmeç Mahallesi
 • Gökçek Mahallesi
 • Hisarlıkaya Mahallesi
 • Hürriyet Mahallesi
 • İlyakut Mahallesi
 • İncirlik Mahallesi
 • İstasyon Mahallesi
 • İstiklal Mahallesi
 • Kesiktaş Mahallesi
 • Malazgirt Mahallesi
 • Malıköy Mahallesi
 • Maraşal Çakmak Mahallesi
 • Menderes Mahallesi
 • Mevlana Mahallesi
 • Mustafa Kemal Mahallesi
 • Mülk Mahallesi
 • Osmaniye Mahallesi
 • Osmanlı Mahallesi
 • Pınarbaşı Mahallesi
 • Plevne Mahallesi
 • Polatlar Mahallesi
 • Saraycık Mahallesi
 • Selçuklu Mahallesi
 • Tandoğan Mahallesi
 • Tatlar Mahallesi
 • Törekent Mahallesi
 • Türkobası Mahallesi
 • Ulubatlı Hasan Mahallesi
 • Ücret Mahallesi
 • Yeniçimşit Mahallesi
 • Yenihisar Mahallesi
 • Yenikayı Mahallesi
 • Yenipeçenek Mahallesi
 • Yunus Emre Mahallesi

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir