Osmanlı Dönemi Sincan-Ankara

Ankara 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bundan sonra Osmanlılar ile Karamanoğulları Beyliği’nin nüfuz mücadelelerinden etkilenmiştir. Ankara Savaşı Ankara 1402 yılında Yılında Bayezid ile Timur arasında yapılan savaşa (Ankara Savaşı) sahne olmuştur. Bu savaşta Yıldırım Bayezid’in mağlubiyeti neticesinde Osmanlıların Anadolu’da kurdukları Türk birliği dağılmıştır.Osmanlı şehzadeleri

Read more

Selçuklu-İlhanlı Dönemi Sincan-Ankara

XI. asrın ortaları Anadolu’nun geleceğinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. 1071 yıllarında Malazgirt Ovası’nda yapılan savaşta Bizanslılar Selçuklu Türklerine mağlup olmuş ve bundan sonra da bütün Anadolu Türk fütühatına açılmıştır. Bu yıllarda Bizans imparatorluğu Anadolu’daki eski nüfuzunu yitirmiş durumdaydı. Malazgirt zaferinden iki yıl sonra 1073 yılında Ankara’yı fetheden Türk orduları Ege

Read more

Galat-Roma-Bizans Dönemi Sincan ve Havalisi

Galatlar MÖ 3. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupadan da üç büyük kol halinde Galatların Anadolu’ya gelmesiyle Ankara Galatların bir kolu olan Tektasogların egemenliği altına girdi. Ankara’nın 32 km güneybatısında Ankara-Sivrihisar yolu üzerinde Asarlı Kaya mevkinde Galatlara ait eski yerleşim yerinde kale bulunmaktadır. Yine Zir (Yenikent), YeniKayı köyü, Akçaören köyü ve Esenler

Read more