Galat-Roma-Bizans Dönemi Sincan ve Havalisi

Galatlar

MÖ 3. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupadan da üç büyük kol halinde Galatların Anadolu’ya gelmesiyle Ankara Galatların bir kolu olan Tektasogların egemenliği altına girdi.

Ankara’nın 32 km güneybatısında Ankara-Sivrihisar yolu üzerinde Asarlı Kaya mevkinde Galatlara ait eski yerleşim yerinde kale bulunmaktadır. Yine Zir (Yenikent), YeniKayı köyü, Akçaören köyü ve Esenler köyü sınırları içerisinde Galatlara ait olduğu düşünülen kale kalıntıları bulunmaktadır.

Bunların dışında Karalar Höyüğü kazılarında ve Augustus Tapınağı kazılarında da Galatlara ait eserler çıkmıştır.

Ayaş’ın Tiske köyünün 100 m doğusunda eski kale kalıntıları vardır. Anderson bu kalenin Galatlara ait olduğunu belirtir.

Galatlar yerleştikleri bu bölgelerde yaşayan yerli halk ile kaynaşarak “Gallo-grek” diye adlandırılan bir topluluk oluşturmuşlardır. Gallo-grekler Romalıların düşmanlarıyla ittifak yapıp Romalılara karşı düşmanca tutum içine girerler. Bunun üzerine MÖ 2. Asırda Romalılar bu ittifak güçlerine sefer düzenleyip Ankara’yı ele geçirdiler fakat Gallo­grekler’in Romalılar ile barış imzalamaları üzerine Ankara’yı Gallo­grekler’e bıraktılar.

Roma – Bizans Dönemi

MÖ 168 yılında Ankara ve havalisi Bergama Kralları tarafından istila edilince Romalılar tekrar harekete geçti. Bunun üzerine Bergamalılar geri çekildiler. MÖ 1. Asrın başında Ankara bu kez Pontuslar tarafından istila edilir. Romalılar bu sefer de Pontusların üzerine sefer yaparlar ve yapılan savaşta Pontuslar mağlup olur. Kısa bir süre sonra da ülke tamamen Romalıların hakimiyetine girer.

Roma Dönemi Ankara ve çevresinde imar faaliyetleri hızlanır. Çok sayıda mabed, hamam, hipodrom ve saray yaptılar. MS 395 yılında ise Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılır. İmparatorluğun doğuda kalan bölgesine Bizans denir.Bundan sonra Ankara Bizans imparatorluğu sınırları içerisindedir.

Roma Dönemi’ne ait Sincan ve köylerinde tespit edilen en önemli buluntular arasında mil taşları yer alır. Mil taşları yol boylarına dikilen ve sınırları gösteren üzerinde dönemin imparator ve valilerinin isimleri bulunan sütun şeklindeki taşlardır. Bu mil taşlarına İlyakut, Erkeksu ve Tatlar köylerinde rastlanmıştır. Yine Polatlar köyü girişinde yer alan ve kayaya oyulmuş mezarlar da tipik Roma mezarı örnekleridir.

Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi eserleriyse, Sincan’da kaya yerleşimleri olarak karşımıza çıkar. Bunların en güzel örnekleri Osmaniye köyü sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında Yedi Odalar denilen yerleşim yeri, Üç Odalar adlı mezarlar; Yenikent Kesiktaş mevkindeki kaya oluşumu mezarlar ve mağaralar; Esenler köyünde bulunan aslan heykeli ve üzerinde grekçe yazılar olan taştan yapılmış üzüm tekneleri; Erkeksu ve İncilik köylerinde bulunan küp ve sütunlar ile Saraycık köyündeki aslan heykeli bu dönem eserlerindendir.

Ankara ve çevresindeki höyüklerde yapılan kazıların hemen hepsinde Roma ve Bizans Dönemi eserlerine rastlanmıştır. Bu dönemin önemli eserlerinden bazıları: Augustos Tapınağı, Çankırı Kapı’daki Roma Hamamı, Julionus Sütunu, Direkli Yol, Eti Yokuşundaki Bizans Şatosu’dur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir