Eski Anadolu Uygarlıkları Döneminde Sincan-Ankara

MÖ 2000 yılı başlarında Asurlu tüccarlarla birlikte Anadolu’da ilk kez yazı kullanılmaya başlanmıştır.

Hititler

MÖ 1750-1200 yılları arasında Anadolu’da henüz nereden geldikleri tam olarak tespit edilemeyen Hititleri görüyoruz. Boğazköy’ü Başkent yaparak Kızılırmak yöresine hakim olan Hititler zamanla güneye ve batıya sarkarak Afyon’un batı sınırına kadar ilerlemişlerdir. Dönemin önemli merkezleri arasında Alacahöyük, Eskiyapar, İnandık, Maşathoyük, Bitik yer almaktadır.

Anadolu tarihinde onemli bir yeri olan Hititlerin izlerine kent merkezinde rastlanılmasına karşılık, Gölbaşı yakınlarında Karaoğlan, Kazan yakınlarında Bitik, Ayaş yakınlarında Asarcık, Polatlı Karahoyük ve Yassıhöyük, Haymana yakınlarında Külhöyük ve birçok eski yerleşim yerinde yoğun Hitit katmanı görülmektedir.

Ankara’nın 60 km güneybatısında Haymana ilçesi sınırları içerisinde yer alan Gavurkale’nin vadiye bakan yamacında bulunan Hitit kabartması Hititlerin Ankara’daki diger bir kanıtıdır. Kabartmada silik olarak görülebilen oturan bir tanrıça ve karşısında ayakta duran iki Tanrı figürü bulunmaktadır. Bu Tanrı’ların iki uzun kılıcı, başlarında sivri külahları, kısa etekleri, uçları kıvrık ayakkablları ile tipik Hitit üslubunda yapılmış olduklarını görüyoruz.

Ankara’nın batısında 18-25 km’lerde, demiryolu hattının sağ tarafındaki Etimesgut ve Sincan hoyükleri ile yine Sincan-Yenikent yolunun 22 km’sinde yolun hemen sol kıyısındaki “Sincan 2” höyüğünde Hitit Devri eserlerine rastlanmıştır.

Yine Ayaş’ın Tekke köyü Taşçabelen mevkinde bu devre ait hayvan şeklinde içki kabı(Ryton), Gediğinset mevkinde de bardak bulunmuştur. Bunların yanı sıra Ankara Mogan Gölü yakınındaki Hacılar ve Bitik höyüklerinde bu döneme ait çeşitli eserler bulunmuştur.

Frigler

Ege’den gelen büyük göçler neticesinde Hitit imparatorluğu yıkılmış, Ankara ve çevresinde siyasal birligi Frigler kurmuşlardır. Sakarya havalisine yerleşerek Hitit şehirlerini degiştirmek veya tamir etmek suretiyle kullanmışlar, Polatlı’nın kuzeybatısındaki Gordion’u merkez yapmışlardır.

Frigler Devrine ait yine Sincan 1-2 höyüklerinde eserlere rastlanmıştır. Ayaş Gökler köyü Alayderesi mevkinde bu döneme ait yonca ağızlı bir testi bulunmuştur. Tatlar köyünde de “ikiz idol” bulunmuştur. Bu eser Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde sergilenmektedir.

Bu dönemle ilgili en fazla eser Gordion ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılarda ele geçirilmiştir. Bu eserler orada oluşturulan müzede ve Ankara Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Bunların yanı sıra Augustus Tapınağı’nın bulunduğu tepede Çankırı Kapı Höyüğü’nde TTK binası temel hafriyatında ve Ulus Kazısında ana toprağın hemen üzerinde Frig katı tesbit edilmiştir. Ayrıca Anıtkabir civarında ve Fidanlıkta bulunan çok sayıda Frig tümülüsü ve kazılar sonucu elde edilen Frig malzemeleri Ankara’da Friglerin varlığını göstermektedir. Yine Karaoğlan, Hacılar ve Bitik höyüklerinde de bu devre ait eserler bulunmuştur.

Lidyalılar

MÖ 696/695 yıllarında Kimmerlerin Frigya’yı istilası ile Frig Krallığı yoktur. Kimmerlerin geri çekilmesinden sonra ise bölgeye Lidyalılar hakim oldu.

Persler

Lidyalıların hakimiyeti fazla uzun sürmedi. Lidyalılar MÖ 547 yılında Perslere yenildi ve Ankara dahil bütün ülke Perslerin egemenliğine girdi.

Büyük İskender

Makedonyalı Büyük İskender Anadolu ticaret yollarını Hellen dünyasına açmak için Doğu Seferi’ne çıkarak Perslerin Anadolu’daki hakimiyetine son verdi. Büyük İskender’in MÖ 323 yıllarında ölümünden sonra imparatorluk Satraplıklara bölündü. Bu döneminde Frigya’nın yönetimini ele geçiren Antigonos egemenliğini 301 yılına kadar sürdürdü.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir