Sincan’ın İdari Tarihi

Cumhuriyet Dönemi  Zir(Yenikent) nahiyesine bağlı 28 haneli küçük bir köy iken daha sonra Etimesgut ve Yenimahalle’ye bağlı bir bucak olan günümüzde ise 500 bini geçen nüfusu ile Ankara’nın metropolitan bir ilçesi durumunda olan Sincan’ın idari tarihi: 1809 yılından itibaren her ne kadar İstanos (Zir, Bugünkü Yenikent) kaza olmuş ise de

Read more

Osmanlı Dönemi Sincan-Ankara

Ankara 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Bundan sonra Osmanlılar ile Karamanoğulları Beyliği’nin nüfuz mücadelelerinden etkilenmiştir. Ankara Savaşı Ankara 1402 yılında Yılında Bayezid ile Timur arasında yapılan savaşa (Ankara Savaşı) sahne olmuştur. Bu savaşta Yıldırım Bayezid’in mağlubiyeti neticesinde Osmanlıların Anadolu’da kurdukları Türk birliği dağılmıştır.Osmanlı şehzadeleri

Read more

Selçuklu-İlhanlı Dönemi Sincan-Ankara

XI. asrın ortaları Anadolu’nun geleceğinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. 1071 yıllarında Malazgirt Ovası’nda yapılan savaşta Bizanslılar Selçuklu Türklerine mağlup olmuş ve bundan sonra da bütün Anadolu Türk fütühatına açılmıştır. Bu yıllarda Bizans imparatorluğu Anadolu’daki eski nüfuzunu yitirmiş durumdaydı. Malazgirt zaferinden iki yıl sonra 1073 yılında Ankara’yı fetheden Türk orduları Ege

Read more

Galat-Roma-Bizans Dönemi Sincan ve Havalisi

Galatlar MÖ 3. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupadan da üç büyük kol halinde Galatların Anadolu’ya gelmesiyle Ankara Galatların bir kolu olan Tektasogların egemenliği altına girdi. Ankara’nın 32 km güneybatısında Ankara-Sivrihisar yolu üzerinde Asarlı Kaya mevkinde Galatlara ait eski yerleşim yerinde kale bulunmaktadır. Yine Zir (Yenikent), YeniKayı köyü, Akçaören köyü ve Esenler

Read more

Eski Anadolu Uygarlıkları Döneminde Sincan-Ankara

MÖ 2000 yılı başlarında Asurlu tüccarlarla birlikte Anadolu’da ilk kez yazı kullanılmaya başlanmıştır. Hititler MÖ 1750-1200 yılları arasında Anadolu’da henüz nereden geldikleri tam olarak tespit edilemeyen Hititleri görüyoruz. Boğazköy’ü Başkent yaparak Kızılırmak yöresine hakim olan Hititler zamanla güneye ve batıya sarkarak Afyon’un batı sınırına kadar ilerlemişlerdir. Dönemin önemli merkezleri arasında

Read more